Naujienos

Gerbiami tėveliai,

Norėtume Jus informuoti, kad mūsų ugdymo įstaiga (lopšelis-darželis “Giraitė”) ir toliau užtikrins ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tęstinumą nuotoliniu būdu:

  • pedagogai naudoja elektroninio pašto, kitų ryšio priemonių aplinkas, kurios užtikrina skaitmeninio ugdymo turinio pasiekiamumą;
  • džiaugiamės, kad bendraujate ir bendradarbiaujate su pedagogais ir padedate savo vaikučiams ugdytis;
  • tarpusavyje susitariate dėl vaiko ugdymo(si) grįžtamojo ryšio galimybių (pvz. nufotografuoti ir įkelti vaikų darbelių ar pažintinės veiklos nuotraukas, užfiksuoti kitas ugdymo(si) akimirkas);
  • tik visi kartu susitelkę rasime geriausius sprendimo būdus, atliepiančius vaiko poreikius, šeimos, mokytojų ir įstaigos galimybes.

Meninio ugdymo mokytoja siūlo:

Muzika 5-6 m.

Muzika 2-4 m.

Teikiamos švietimo pagalbos specialisto konsultacijos:

Psichologė Šarūnė (individualios rekomendacijos el.paštu sarune.dubauskiene@gmail.com telefonu 862757702)

Lietuvos psichologų sąjungos rekomendacijos: