Laisvos darbo vietos

 Komisijos įsakymas (l.d. Giraitė)-1

Vadovaujantis Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193, 7 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2019 m. gruodžio 30 d. paskelbė konkursą į Vilniaus lopšelio-darželio „Giraitė“ direktoriaus pareigas.

 Konkurso skelbimo nuorodą galite rasti ČIA.