Darbuotojai

DARBUOTOJAI

Darželyje dirba 49 darbuotojai. Iš jų 25 pedagogės. Tai profesionali, kvalifikuota komanda. Aštuoniolika pedagogų turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, septyni – aukštesnįjį pedagoginį išsilavinimą. Dvi pedagogės turi auklėtojo metodininko kvalifikacinę kategoriją (lopgopedas), trylika – vyresniojo auklėtojo kvalifikacinę kategoriją, septynios – auklėtojo kvalifikacinę kategoriją.