Informacija tėveliams

DĖL SĄSKAITŲ UŽ VAIKO UGDYMĄ Gerb. Tėvai (globėjai), Norėdami nuo kito mėnesio gauti sąskaitas už vaiko ugdymą el. paštu, turite prisijungti prie sistemos www.svietimas.vilnius.lt: Ikimokyklinis ugdymas - Mano darželis - Sąskaitos ir išreikšdami savo sutikimą gauti sąskaitas el. paštu pažymėti varnelę skiltyje - Gauti sąskaitas el. paštu. Atkreipiame dėmesį, kad el. sąskaitos bus gaunamos tik tuo atveju, jei Tėvai (Globėjai) prisijungs prie sistemos ir pažymės varnelę. Prašome prisijungti www.svietimas.vilnius.lt puslapyje ir patikrinti ar nurodyti kontaktiniai adresai nėra pasikeitę. Jei duomenys pasikeitė, reikia juos atnaujinti www.svietimas.vilnius.lt: Ikimokyklinis ugdymas - Mano darželis - Lankantys įstaigas vaikai - Paspausti ant vaiko vardo, pavardės - Ties Tėvo(Globėjo) ID numeriu paspausti piktogramą.Sąskaitų siuntimas2 (002)     Su Rugsėjo 1-ąja! |   Mielieji, Sveikiname su Rugsėjo 1 - ąja! Džiugių, prasmingų ir kupinų atradimų Naujųjų mokslo metų! Naujųjų mokslo metų pradžia 2020 m. rugsėjo 1 dieną Mokslo ir žinių diena vyks netradiciškai. Vaikus paminėti mokslo metų pradžią kviečiame 9 valandą atvykti į savo grupes. Darželio auklėtiniai šią dieną švęs savo grupėse su savo auklėtojomis. Tėvai dalyvauti negali! Lopšelio - darželio "Giraitė" bendruomenės vardu direktorė Tatjana Losikienė Tai svarbu. Informacija bendruomenei. Tai svarbu. Informacija apie profilaktinius vaikų sveikatos patikrinimus. Atnaujinta informacija apie profilaktinius vaikų sveikatos patikrinimus. 2020 m. liepos 7 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras (toliau - SAM) priėmė pakeitimus dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų. SAM pratęsė mokinių, kurie ugdymą ar mokslus tęs toje pačioje ugdymo įstaigoje ir kurių sveikata nuo paskutinio patikrinimo nepasikeitė, sveikatos pažymėjimų galiojimo laiką – jie galios iki metų galo. Kitais atvejais mokinių sveikatą tėvai turi patikrinti iki mokslo metų pradžios. Taip pat mokiniams, kurių sveikatos būklė pasikeitė, profilaktiniai sveikatos tikrinimai bus atliekami ir pažymėjimai išduodami įprasta tvarka. Atlikus sveikatos patikrinimą e. sveikatos sistemoje (ESPBI IS) užpildomas „Mokinio sveikatos pažymėjimas", kuriame įrašomi nustatyti duomenys (taip pat ir fizinio ugdymo grupė), išvados ir rekomendacijos švietimo ar kitai ugdymo įstaigai. Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokiniai, kurie mokosi  pagal priešmokyklinio ugdymo programą (toliau - priešmokyklinukai)  įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų. Nemokamas maitinimas Prašymo SP-11 forma VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO PATARIMAI Erkės (003) Saugus elgesys prie vandens vasarą Žaidimai laukia Saugus elgesys su vaistai Silumos_smugis. 2020 Rekomendacijos kaip apsaugoti vaikus nuo karščio poveikio GRUPIŲ DARBAS NUO 2020 06 01 IKI 2020 06 12
1. „Lapiukai“ (lankys „Lapiukų“ gr. vaikai) 7.30 – 18. 00
2. „Žvirbliukai“ (lankys „Uogelių‘ ir „Žvirbliukų“ gr. vaikai) 7.30 – 18.00
3. „Boružėlės“ (lankys „Boružėlių“ gr. vaikai) 7.30 – 18.00
4. „Riešutėliai“ (lankys„Riešutėlių“ gr. vaikai) 7.30 – 18.00
5. „Šaltinėlis“ (lankys„Šaltinėlio“ ir „Kiškelių“ gr. vaikai) 7.30 – 18.00
6. „Meškučiai“ (lankys „Meškučių“ gr. vaikai) 7.30 – 18.00
7. „Grybukai“ (lankys „Grybukų“ g. vaikai) 7.30 – 18.00
8. „Gandriukai“ (lankys „Gandriukų“gr. vaikai) 7.30 – 18.00
9. „Aviliukas“ (lankys „Aviliuko ir „Voveriukų“ gr. Vaikai) 6.30 – 18.30
Kai kuriose grupėse laikinai dirbs kiti pedagogai (laikini pasikeitimai yra dėl karantino, pedagogų atostogų, ligos). Su pedagogais palaikykite ryšį telefonu, įstaigos telefonu.   Darželio darbas nuo pirmadienio, balandžio 27 d. Reaguodami į LR karantino situaciją nuo š. m. balandžio 27 d. (pirmadienio), daržęlyje bus atidaryta grupė vaikams, kuriems BŪTINAI reikalinga  PRIEŽIŪRA (įstaigos ugdytinių tėvai (globėjai), dirba tam tikruose sektoriuose (dirba fiziškai darbo vietose, ne nuotoliniu būdu namuose ir pateikia tai įrodantį dokumentą). Svarbu atkreipti dėmesį, kad jei abu tėvai dirba ne nuotoliniu būdu  įvardytuose sektoriuose (medicinos sektoriaus, statutiniai pareigūnai (gaisrininkai, policijos pareigūnai ir kt.), paslaugų, gamybos, kiti darbuotojai, negalintys savo veiklos vykdyti iš namų (pvz., mama – kirpykloje, tėtis – prekyboje), jų vaikai turi teisę lankyti darželį. Jeigu vienas iš tėvų (globėjų) dirba nuotoliniu būdu, jų vaikas lankyti darželio negali. Pažymima, kad vaikų grįžimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes bus vykdomas palaipsniui, pirmenybę teikiant tiems, kurių abu tėvai (globėjai) dirba įvardytuose sektoriuose ir neturi galimybės vaikų palikti namuose bei įstaigai pateikia tai įrodantį dokumentą.     Triukšmo įtaka sveikatai DĖL SĄSKAITŲ UŽ VAIKO UGDYMĄ Gerb. Tėvai (globėjai), Norėdami nuo kito mėnesio gauti sąskaitas už vaiko ugdymą el. paštu, turite prisijungti prie sistemos www.svietimas.vilnius.lt: Ikimokyklinis ugdymas - Mano darželis - Sąskaitos ir išreikšdami savo sutikimą gauti sąskaitas el. paštu pažymėti varnelę skiltyje - Gauti sąskaitas el. paštu. Atkreipiame dėmesį, kad el. sąskaitos bus gaunamos tik tuo atveju, jei Tėvai (Globėjai) prisijungs prie sistemos ir pažymės varnelę. Prašome prisijungti www.svietimas.vilnius.lt puslapyje ir patikrinti ar nurodyti kontaktiniai adresai nėra pasikeitę. Jei duomenys pasikeitė, reikia juos atnaujinti www.svietimas.vilnius.lt: Ikimokyklinis ugdymas - Mano darželis - Lankantys įstaigas vaikai - Paspausti ant vaiko vardo, pavardės - Ties Tėvo(Globėjo) ID numeriu paspausti piktogramą. Administracija VILNIAUS LOPŠELIO - DARŽELIO „GIRAITĖ“ DARBO KARANTINO SĄLYGOMIS PLANAS (COVID-19) Veiksmų planas nustačius COVID-19 20-03-23 užp Darbo karantinto sąlygomis planas 20-03-23 (1) Darbo karantinto sąlygomis planas 20-03-23 (1) Gerb. tėveliai, informuojame, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. keičiasi Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose tvarka (2019-12-04 Tarybos sprendimas Nr. 1-305) Siekiant užtikrinti visavertę vaikų mitybą, keičiasi vaikų maitinimo ir ugdymo kaina. Mokestis didinamas 20 proc. maisto produktams įsigyti: ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 10,5 ir 12 valandų:
  • lopšelio grupėse – 2,20 Eur,
  • darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse – 2,50 Eur;
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, kuriose vaikas ugdomas ne ilgiau kaip 4 valandas:
  • lopšelio grupėse – 1,70 Eur,
  • darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse – 1,90 Eur.
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo reikmėms tenkinti nustatytas 1 Eur  (buvo 0,72 Eur) mokestis visoms šeimoms ir 0,50 Eur socialiai remtinoms šeimoms. Mokestis už vaiko maitinimą nemokamas, jeigu: - šeima gauna socialinę pašalpą pagal Vilniaus miesto socialinės paramos centro pateiktas pažymas; - jeigu tėvai (globėjai), augina neįgalų vaiką iki aštuoniolikos arba du vaikus iki dvylikos metų ar augina tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų, suteikiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso 138 straipsnyje numatytos papildomos poilsio dienos per mėnesį; - tėvų (globėjų) kasmetinių ar nemokamų atostogų pateikus dokumentą iš darbovietės; - prastovų tėvų (globėjų) darbovietėje pateikus tai patvirtinančius dokumentus; - tėvų (globėjų) darbo pagal kintantį darbo grafiką, dirbant nuotoliniu būdu, užsiimančių individualia veikla  pateikus iš darbovietės pažymą bei darbo grafikus, verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos, kuriuose būtų nurodytas ne darbo dienų skaičius; - mokinių atostogų (jeigu ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo įstaigą lankantis vaikas turi  brolių ar  seserų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje), tėvams pateikus prašymą; - vasaros metu (birželio–rugpjūčio mėn.); - nelaimių šeimoje (artimųjų mirtis ir pan.) ne ilgiau kaip 3 dienas; - įstaigos uždarymo remontui, avariniams darbams, kilus epidemijai ir dėl kitų force majeure atvejų; - mokestis už vaiko ugdymo reikmių tenkinimą nemokamas priešmokyklinio ugdymo grupėje, jeigu vaikas ją lanko ne ilgiau kaip 4 valandas; - jeigu vaikas nelanko įstaigos dėl ligos (mokestis nemokamas nuo trečiosios dėl ligos nelankytos dienos) apie ligą informavus ugdymo įstaigą įstaigos nustatyta tvarka ir pateisinus dėl ligos nelankytas dienas per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po ligos dienos. Jeigu vaikas serga daugiau nei 10 dienų, turi būti pateiktas tai patvirtinantis dokumentas iš www.esveikata.lt svetainės, nepažeidžiant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (dvi ligos dienas mokestis už maitinimą mokamas). Paaiškiname išsamiau: jeigu vaikas nelanko įstaigos dėl ligos (mokestis nemokamas nuo trečiosios dėl ligos nelankytos dienos) (tėvai už 2 pirmas dėl ligos praleistas dienas moka pilną mokestį, o nuo trečios dienos mokestis nemokamas iki vaikas pasveiks ir ateis į darželį) apie ligą informavus ugdymo įstaigą įstaigos nustatyta tvarka (kiekviena įstaiga pasirengia tvarką, kokiu būdu tėvai informuos auklėtojas apie ligos pradžią) ir pateisinus dėl ligos nelankytas dienas per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po ligos dienos (tėvai atvedę vaiką po ligos, praleistas dienas turi pateisinti savo  raštu per tris darbo dienas). Jeigu vaikas serga daugiau nei 10 dienų, turi būti pateiktas tai patvirtinantis dokumentas iš www.esveikata.lt svetainės, nepažeidžiant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (Tėvai iš www.esveikata.lt svetainės pateikia informaciją tik nuo kada iki kada vaikas sirgo, t. y. lankėsi pas gydytoją). Pvz., vaikas serga 9 dienas, vadinasi, už maitinimą tėvai nemoka 7 dienas (mokestis už maitinimą pradedamas nemokėti nuo 3 ligos dienos).   Mokestis už vaiko maitinimą mažinamas 50 procentų, jeigu: - vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų (jeigu vienas iš vaiko tėvų yra miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu, teismo sprendimu laikinai ar neterminuotai apribota valdžia; - toje pačioje šeimoje auga (globojami) trys ir daugiau vaikų iki 18 metų arba vyresnių, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą; - vaikas auga šeimoje, kurioje vienas iš tėvų (globėjų) mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, profesinio mokymo programą arba yra aukštosios mokyklos studentas, iki jam sukaks 24 metai, pateikus pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais; - vaikui nustatyti dideli arba labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai; - vaikas serga onkologine liga, diabetu, astma, epilepsija ir sunkios formos alergija; - vaiko abiem tėvams (globėjams) nustatytas ne didesnis kaip 40 procentų darbingumo lygis. Mokestis už vaiko maitinimą mokamas už praėjusį mėnesį ir turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 25 dienos. Dėmesio, kviečiame susipažinti su Psichologinės Pedagoginės Tarnybos (PPT) rekomendacijomis, skirtomis ugdymui(-si) nuotoliniu būdu. Ugdymas nuotoliniu b. PPT medžiaga 2020-03-23 KAI TAVO VAIKAS SERGA:
VAIKŲ NUOTRAUKA
 2019-08-27
Rugpjūčio mėnesį užsakytos vaikų žaidimų aikštelės. Jas pristatys antrą spalio savaitę. Ieškome kas profesionaliai atliks montavimo darbus. Greitu laiku vaikučiai galės džiaugtis naujomis aikštelėmis.

2019-08-01
2019-2020 MOKSLO METAIS NUMATOMAS TOKS BUVUSIŲ LOPŠELIO GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMAS:
1. „KIŠKELIŲ“ grupė:
         dalis vaikų perkeliama į „MEŠKIUKŲ“ grupę;
         kita dalis vaikų perkeliama į „VOVERIUKŲ“ grupę.
2. „ŠALTINĖLIO“ grupės vaikai perkeliami į „MEŠKIUKŲ“ grupę.
3. „BORUŽĖLIŲ“ grupės vaikai perkeliami į „VOVERIUKŲ“ grupę.
4.  „VOVERIUKŲ“ grupės vaikai perkeliami į priešmokyklinio ugdymo „GRYBUKŲ“ grupę.

 2019-07-15
Vilniaus miesto savivaldybė skyrė lėšas darželio išorės remontui. Informuojame kad iki 2019-08-31 bus išklotos trinkelės ir sutvarkyti laiptai priekinio fasado. Dalis lėšų bus panaudota naujos lauko aikštelės įrengimui.
Mūsų teritorijoje stovintys aikštynai neatitinka Europos standartų todėl jie turi būti demontuoti. Kreipiamės į savivaldybę skirti  papildomai lėšų aikštynų įrengimui.  Šiais metais įrengsime du aikštynus savo lėšomis.
Šiuo metu montuojami krepšinio stovai   sporto aikštyne .