Tarybos, komisijos, darbo grupės

Įstaigoje veikia Vaiko gerovės komisija
Pirmininkė – Regina Pudževienė (dir. pav. ugdymui)
Pavaduotoja – Lina Dievaitytė (logopedė)
Sekretorė – Gaiva Paulauskienė (priešm. ugd. pedagogė)
Vaiko gerovės komisijos nariai
  1. Aldona Pupkevičiūtė (sveikatos priežiūros specialistė)
  2. Šarūnė Dubauskienė (psichologė)
  3. Danguolė Ulčinienė (auklėtoja)
Vilniaus m. lopšelio-darželio „Giraitė“ Taryba
Pirmininkė – Veslava Pekorienė – tėvų atstovas („Lapiukų“ gr.)
Pavaduotoja -Gaiva Paulauskienė („Grybukų“ gr. auklėtoja)
Sekretorė –  Gintarė Kasinskaitė („Šaltinėlio“ gr. auklėtoja)
Tarybos nariai
1. Jolanta Krasodomskienė („Lapiukų“ gr. auklėtoja)
2. Jūratė Žižytė („Meškučių“ gr. auklėtoja)
3. Giedrė Vilimavičiūtė – tėvų atstovas („Grybukų“ gr.)
4. Greta Šmigelskienė – tėvų atstovas („Boružėlių“ gr.)

 

Atestacijos komisija
Pirmininkė – Regina Pudževienė (dir. pav. ugdymui)
Pavaduotoja – Gaiva Paulauskienė (priešmokyklinio ugdymo pedagogė – metodininkė)
Sekretorė – Jūratė Žižytė (ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja)
Atestacinės komisijos nariai
1. Aušrelė Dregvienė – (ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja)
2. Danguolė Ulčinienė – (ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja)

Vaiko gerovės k-jos aprašas