Apie mus


Pavadinimas: Vilniaus m. lopšelis-darželis „Giraitė”, įsteigtas 1972 m. vasario 11 d.

Institucijos grupė – ikimokyklinė įstaiga.
Steigėjas: Vilniaus m. Savivaldybės taryba.
Teisinė forma: Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Teisinis statusas: veikianti.
Tipas: lopšelis-darželis.
Paskirtis: bendrosios paskirties mokykla.
Darbo režimas: dieninė.
Darbo laiko trukmė 12 val.:6.30 val. iki 18.30 val.
Specialios paskirties grupės: nėra.
Mokomoji kalba: lietuvių.
Pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinis ugdymas su priešmokyklinio ugdymo grupėmis.
Įstaigoje veikia 12 grupių – 3 lopšelio,7 ikimokyklinio ugdymo ir 2 priešmokyklinio ugdymo grupės.