Naujienos

Vasario 16-oji

Gyvenkim ir mylėkime pasaulį!

Didžiuokimės tėvyne Lietuva!

Iškelkim laisvės Vėliavą į saulę

Ir būkime viena stipri šeima.

Vasario 16-oji – išskirtinė data valstybės istorijoje, liudijanti Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės siekius. Ši diena – mūsų vienybės, valstybingumo atkūrimo ir išsaugojimo simbolis, neatsiejamas nuo pagarbos savo tautos istorijai ir kiekvienam, kovojusiam už galimybę šiandien laisvai švęsti šį didingą įvykį.

Vasario 16-oji – ypatinga, todėl ir ruošėmės  Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventei taip pat ypatingai.

Besiruošdami šiai šventei papuošėme lopšelio-darželio aplinką: trispalviais akcentais dabinome langus, grupes, lauką. Lopšelyje-darželyje vyko įvairios veiklos, buvo daug kalbama apie artimiausią aplinką, gimtąjį  miestą, įžymias Lietuvos vietas. Suprantamais būdais ir patraukliomis priemonėmis auklėtojos vaikams pasakojo apie svarbiausius Lietuvos istorijos įvykius, asmenybes, gamtos grožį, priminė vaikams Lietuvos valstybės simbolius.

Gedimino bokštas
Skip to content