MISIJA

Ugdyti aktyvų, kūrybingą, bendrųjų vertybių pamatus turintį vaiką, pasirengusį sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

VIZIJA

Atvira kaitai, saugi, teikianti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą mokykla.

FILOSOFIJA

Darželis – vaikui. Ugdymas grindžiamas humanistinėmis nuostatomis ir demokratiniais gyvenimo principais.

Apie lopšelį-darželį

Vilniaus lopšelis-darželis ``GIRAITĖ`` pradėtas statyti 1971 m. Lazdynų mikrorajone Erfurto gatvėje. Darželio veiklos pradžia 1972-02-11 d.
  • Įstaigoje veikia 12 grupių – 3 lopšelio, 7 ikimokyklinio ugdymo ir 2 priešmokyklinio ugdymo.
  • Mokomoji kalba – lietuvių.
  • Pagrindinė veiklos rūšis: ikimokyklinis ugdymas su priešmokyklinio ugdymo grupėmis.

Savitumas

Vilniaus vaikų lopšelis-darželis „Giraitė“ savo veiklą organizuoja pagal „Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą“ ir įstaigos pedagogų parengtą ikimokyklinio ugdymo programą. Ugdymo turinys sudarytas atsižvelgiant į vaiko visuminio pasaulio suvokimą ir mąstymo bei veiklos konkretumą. Ugdomojo proceso metu, integruotai ugdant visas vaiko kompetencijas, siekiama vertybinių nuostatų, jausmų, mąstymo ir veiksmų dermės.

PEDAGOGAI

Įstaigoje dirba kompetentingi pedagogai, kurie sudomina, padrąsina ir įtraukia į veiklą vaikus, sudaro sąlygas skleistis ugdytinių kūrybiškumui.

MAITINIMAS

Vaikai maitinami 3 kartus dienoje, maistas gaminamas darželio virtuvėje, specialistų parengtu ikimokyklinio amžiaus vaikams perspektyviniu 20 dienų valgiaraščiu.

UGDYMAS

Ugdymas grindžiamas formų įvairove, kūrybiškai susiejant programos reikalavimus su vaiko ir pedagogo idėjomis, suteikiama galimybių vaikui remtis savo patirtimi, įgytas žinias pritaikant realiame gyvenime.

APLINKA

Institucijoje sukurta edukacinė vaikų vystymąsi bei individualią jų raišką skatinanti aplinka, kuri kviečia vaikus veikti, žaisti, sportuoti, tyrinėti, tobulėti pagal jų individualius poreikius.

Naujienos

Žiemos pasaka

Žiemos pasaka

Šaltą ketvirtadienio vakarą tėveliai, vaikai ir mokytojai rinkosi į tradicinę darželio

Žiemos pasaka

Žiemos pasaka

Lapkričio 30 d. 16 val.

kviečiame į bendruomenės šventę

Vaikų kūrybiniai atradimai prie šviesos stalo

Vaikų kūrybiniai atradimai prie šviesos stalo

2023 m. lapkričio 6-17 d. vaikai ir mokytojos dalyvavo projekte “Vaikų

Struktūra ir kontaktai

Darželyje dirba 49 darbuotojai. Iš jų 25 pedagogės. Tai profesionali, kvalifikuota komanda. Aštuoniolika pedagogų turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, septyni – aukštesnįjį pedagoginį išsilavinimą. Du pedagogai turi MOKYTOJO metodininko kvalifikacinę kategoriją , trylika – vyresniojo MOKYTOJO kvalifikacinę kategoriją, septynios – MOKYTOJO kvalifikacinę kategoriją.
Įstaigoje veikia Vaiko gerovės komisija.

Adresas: Erfurto g. 42, Vilnius, LT-04102
Dirbame: pirmadieniais – penktadieniais nuo 6.30 iki 18.30 val.
Susisiekti galite: Tel. 85 2440015 (direktorius), 852440115 (bendras)
El. paštas: l.d.giraite@gmail.com, rastine@giraite.vilnius.lm.lt