Švenčiame Vilniaus miesto gimtadienį!

Sausio 25 d. visa mūsų darželio bendruomenė šventė 698-ąjį mūsų mylimo Vilniaus miesto gimtadienį. Spalvinome su mažaisiais vilniečiais gimtadienio paveiksliukus, žiūrėjome filmukus apie Vilnių ir kunigaikštį Gediminą, kūrėme miesto gimtadienio nuotaiką grupėse.

Filmukas "Vilniaus geležinis Vilkas"

Vadovo veiklos ataskaita

Gerbiamieji bendruomenės nariai,

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V-48 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. V-279 „Dėl valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintais Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatais (toliau – Nuostatai) mokyklos vadovas iki sausio 20 dienos turi parengti metų veiklos ataskaitą, paskelbti viešai ir pateikti svarstyti švietimo įstaigos bendruomenei bei įstaigos tarybai.

Mokyklos bendruomenė per 10 dienų nuo vadovo metų veiklos ataskaitos paskelbimo (ne vėliau kaip iki sausio 30 d.) turi teisę pateikti pasiūlymus dėl jos vertinimo įstaigos tarybai, kuri, įvertinusi direktoriaus metų veiklos ataskaitą ir įstaigos bendruomenės narių siūlymus, priima sprendimą dėl vadovo metų veiklos ataskaitos įvertinimo.

Prašome teikti pasiūlymus dėl vadovo veiklos vertinimo įstaigos Tarybos pirmininkui el. paštu wesite79@gmail.com arba telefonu 860020961Akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“ akimirkos

Šiais metais sausio 13 d. mūsų lopšelis-darželis dalyvavo  pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“, skirta 1991 m. sausio 13-osios įvykiams paminėti, pagerbti  Sausio 13-osios didvyriams,  kurių atminimas gyvas ir kuriems turime būti dėkingi už tai, kad šiandien esame laisvi.

8 val. ryto uždegėme atminties žvakutes ir užgesinome šviesas visuose languose dešimčiai minučių. Norėdami kartu su vaikučiais parodyti, kad neužmiršome laisvės gynėjų gaminome neužmirštuolių žiedelius, juos segėme prie širdelių, kieme pešėme ir iš jų kūrėme improvizuotą neužmirštuolių pievą.

Sausio 13 – ąją minėkime kartu visuotine pilietine iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“

        Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti kviečia Lietuvos švietimo įstaigas, valstybės institucijas, organizacijas bei visus geros valios žmones paminėti prieš trisdešimt metų pasiektą pilietinę pergalę prieš agresorių ir prisijungti prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“.       

Kviečiame visoje Lietuvoje, visus kartu, 2021 metų sausio 13 d. 8.00 valandą dešimčiai minučių languose uždegti vienybės ir atminimo žvakutes.

Pastaba. Svarbu žvakes uždegti tuo pačiu metu (8.00–8.10 val.) tam, kad žvakių liepsnelės plazdėtų visoje Lietuvoje vienu metu. Ypač efektingai tai atrodo ryte, nes dar tamsu ir žvakių liepsnelės atkreips dėmesį ir prisimins dienos svarbą.

Sausio 13-ąją paminėti kviečia akcija „Neužmirštuolė“ - DELFI

Kai sausio 13-tą mums ant krūtinės neužmirštuolės žiedas išsiskleis,

Atminsim tuos kas žuvo už Tėvynę, kas gynė laisvę savo kūnais ir darbais.

Vėl suliepsnos laužai prie Seimo rūmų, miestelių aikštėse ir širdyse žmonių.

Kol mes laisvi, tol jie gyvi tarp mūsų, gyvi darbuos ir atminty visų.

Aktuali informacija nuo 2021 m. sausio 4 d. Kaip vyks ugdymas nuo sausio 4 d.?

Ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą teikiančios įstaigos gali dirbti įprastu būdu ir priimti vaikus. Darbas įstaigose organizuojamas laikantis jau įprastų būtinų saugumo sąlygų. Vis tik rekomenduojama įstaigas lankyti tik tiems vaikams, kurių tėvai ar globėjai neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu ir užtikrinti vaikų priežiūros namuose.

Nedarbingumas ir ligos išmokos tęsiantis pandemijai: ką svarbu žinoti 2021 metais?

Pandemijai tebesitęsiant, kitų metų pradžioje ir toliau galios karantino apribojimai. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kokiais atvejais išduodamas nedarbingumo pažymėjimas nesergančio vaiko priežiūrai.

Kai priešmokyklinukus ir ikimokyklinukus namuose prižiūri tėvai

Vyriausybė rekomenduoja ikimokyklinukus ir priešmokyklinukus į ugdymo įstaigą leisti tik tada, kai tėvai neturi galimybės dirbti nuotoliniu būdu. Jei tėvams nepavyksta suderinti darbo iš namų ir vaiko priežiūros arba tėvai nusprendžia vaiko neleisti į ugdymo įstaigą, nuo sausio pradžios jie galės vaiką iki aštuonerių metų prižiūrėti namuose ir gauti ligos išmoką. Tokia galimybe galės pasinaudoti ne tik tėvai ar globėjai, bet ir dirbantys seneliai.

NEDARBINGUMO TRUKMĖ: iš pradžių išduodama iki 60 kalendorinių dienų, bet ne ilgiau nei baigiasi karantinas ar ekstremalioji situacija. Jei karantinas ir ekstremali padėtis tęsiasi ilgiau, o būtinybė prižiūrėti vaiką iki 8 metų išlieka, tuomet nedarbingumo pažymėjimas pratęsiamas.

LIGOS IŠMOKA: 65,94 proc. nuo darbo užmokesčio „ant popieriaus“.

Nuotolinis ugdymas

Mieli tėveliai!

Šiomis dienomis daugiau laiko praleidžiame namuose, mažiau važiuojame, ne tiek daug skubame. Daugiau laiko turime apmąstymams ir kūrybiškiems sprendimams. Tegu ir šios Kalėdos bus tokios – atsakingesnės, sąmoningesnės. Dovanokime vieni kitiems daugiau šilumos ir mažiau pirkinių, panaudokime tai, ką įprastai planuotume išmesti: įdėkime širdies į dovaną, ar į jos pakavimą. Kaip tai padaryti? Siūlome tris paprastus sprendimus – išbandykite juos ir pajusite Kalėdas!

Dovanojame kalėdines dirbtuves ir kviečiame jomis dalintis su kitais:

Dovanų pakavimas: https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR1ENfdj-EDe8imDqfsIve4iTr_bop1R-87t1IU_9WXNOOvhcGKdyQSFye0&v=KFkMY0oFgk0&feature=youtu.be

Vonios burbulų ir kūno šveitiklio gamyba: https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR01_9RD09k-xQvztTyWX4vWISENC0cE9hjfWMc1JDrS8JplI6cqABGwdk8&v=atG7vTElILE&feature=youtu.be

Dekoracijos: https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2QO36740o7gKfHYHx9wT1BJSSP5Jt8s6mxQ5M_lLhVsQLp1fBI6qqUhvU&v=pQqIOQojb1U&feature=youtu.be

Švietimo, mokslo ir sporto ministrės kreipimasis

Kreipiuosi į visus tėvus,

Gruodžio 14 d. Vyriausybė priėmė patikslintus sprendimus dėl karantino priemonių. Jie nėra lengvi. Šioje sudėtingoje situacijoje, kuri reikalauja ypatingo visuomenės solidarumo ir susitelkimo, privalome atsisakyti įprasto gyvenimo ritmo, apriboti jį dėl savo pačių ir mūsų visų ateities.

Nuo gruodžio 16 d. visas ugdymas, išskyrus kai kurias išimtis, vyks nuotoliniu būdu, tik ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą teikiančios įstaigos dirbs įprastai, jos galės priimti vaikus.

Tačiau rekomenduojama ateiti į ugdymo įstaigas tik tiems vaikams, kurių tėvai negali dirbti nuotoliniu būdu ir užtikrinti priežiūros namuose.

Labai prašome tėvelių: jei galite nevesti savo vaiko į darželį – taip ir padarykite. Darželiai ir jų personalas dirba šiuo sudėtingu laikotarpiu, nes kai kurie tėveliai dėl darbo specifikos ar kitų svarbių aplinkybių negali vaikų prižiūrėti namuose. Pirmiausia tai gydytojai ir vidaus reikalų sistemos darbuotojai. Situacijos šeimose labai skirtingos, bet tikime mūsų žmonių sąmoningumu ir atsakomybe. Jei tik įmanoma, pasilikite namuose.

Rūpinkimės savo vaikais, savo tėvais, galvokime vieni apie kitus, nes esame vieni nuo kitų priklausomi. Tikiu, kad ne griežta įsakymo raidė, kurią randama būdų apeiti, o visų mūsų sąmoningumas lemia kiekvieno iš mūsų elgesį pandemijos akivaizdoje.

Geriausia šių metų padovanota dovana ir džiaugsmas bus išsaugota vaikų, tėvų, senelių ir darbuotojų sveikata.

Svarbiausia dabar – visų sutelktumas, pagalba, dėmesys ir rūpestis vienas kitu.

Nuoširdžiai

Jurgita Šiugždinienė

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė

Kalėdų šventė

Kalėdų šventės labiausiai laukia vaikai. Belaukdami šių Kalėdų darželio darbuotojai turėjo pasitelkti išmonę – nėra lengva pandemijos sąlygomis sukurti šventę mažiesiems. Vis dėlto tradicinės šventės teko atsisakyti, reikėjo ieškoti kažko tokio, kas nustebintų – visų pirma vaikus. Galbūt šie metai yra puiki proga pradėti puoselėti naujas tradicijas ir kurti jas kitokias?!
Gruodžio 15 d. mūsų darželis klegėjo nuo vaikų juoko, šurmulio ir džiaugsmo. Vaikai susirinko į Kalėdinę šventę, kurioje mažųjų laukė susitikimas su Kalėdų seneliu nuotoliniu būdu. Visi smagiai šoko, dainavo, deklamavo eilėraščius. Nors Kalėdų senelis šiandien liko ekrane ir už lango, bet  sugebėjo pasveikinti vaikus ir perduoti vaikams maišą dovanų!