Finansinių ataskaitų rinkiniai

Vilniaus lopšelis-darželis „Giraitė“ yra finansiškai nesavarankiška įstaiga ir naudoja išteklius pagal steigėjo patvirtintas biudžeto programos sąmatas. Lopšelis-darželis finansuojamas iš valstybės ir savivaldybės lėšų ir gyventojų 1,2 % pajamų mokesčio lėšų. Darželio finansines operacijas atlieka Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga “Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita”.

 

 

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai:

Finansinė ataskaita už 2020 mParsisiųsti

Finansinė ataskaita už 2015 m

Finansinė ataskaita už 2018 m


2 proc. ataskaita už 2016 m

2 proc. ataskaita už 2015 m

 

Skip to content