Teisinė informacija

Nuorodos

Švietimo ir mokslo ministerija
Vilniaus miesto savivaldybė
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija:
Smurto prieš vaikus prevencija
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Nacionalinė švietimo agentūra
Pedagogų tobulėjimui  www.pedagogas.lt
Pažinkime vaikystę kartu su ikimokyklinis.lt

Viskas, kas aktualu šeimai:
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras
Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba
Vaiko raidos centras
Paramos vaikams centras
Nemokama psichologinė pagalba Tėvų linijoje
VŠĮ Vaikų linija
Asociacija „Kitoks vaikas“
Konsultacijos tėvams www.ugdykim.lt
Ugdykime kartu (ar žinai, kaip užauginti laimingą žmogų)
Pozityvios tėvystės laboratorija
Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija
Augink atsakingai

Portalas mamytėms ir tėveliams
Šeimoms.lt

Pažink Lietuvą – ką apie ją žinai?

LR švietimo įstatymas nustato Lietuvos Respublikos švietimo tikslus, švietimo sistemos principus, švietimo sistemos sandaros, švietimo veiklos, švietimo santykių pagrindus, valstybės įsipareigojimus švietimo srityje.

Dėl Lietuvos higienos normos – įstaigoms, vykdančios ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo programą.

Dėl vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes.

Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.

Valstybinė švietimo strategija 2013-2022 metams.

Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2030“.

Vaiko teisių konvencija vienas iš dokumentų, reglamentuojantis įstaigos veiklą.

Skip to content