Naujienos

Kūrybinė STEAM savaitė „TYRINĖJU, ATRANDU“

Ką sąvoka STEAM reiškia?

Tai yra paraidinis angliškų žodžių „science“, „technologies“, „engineering“, „arts“ ir „mathematics“ trumpinys, apjungiantis keletą disciplinų: gamtos mokslus, technologijas, inžineriją, menus ir matematiką – tai yra tie dalykai, su kuriais vaikai susipažįsta jau ikimokykliniame amžiuje.

Nuo balandžio 26 iki balandžio 30 d. darželyje vyks kūrybinė STEAM savaitė Grupėse ir lauko aplinkoje vaikai galės laisvai tyrinėti, konstruoti, eksperimentuoti ir kūrybiškai veikti kasdieninėje veikloje. Kiekvienos grupės auklėtojos temą, veiklas ir idėjas rinksis atsižvelgiant į savo grupės vaikų amžių, ypatumus ir ugdytinių gebėjimus. Nuotraukos bus patalpintos į Padlet platformą.

Gerbiamieji tėveliai (globėjai), priimkite iššūkį ir prisijunkite prie STEAM savaitės!

Kviečiami kartu su vaikais eksperimentuoti, tyrinėti ir vieną pasirinktą temą išanalizuoti skirtingų dalykų (gamtos mokslų, matematikos, inžinerijos, technologijų ir menų) kontekste.

Savo veiklą nufotografuokite ir nuotraukas (iki gegužės 1 d.) patalpinkite į Padlet platformą https://padlet.com/ldgiraite/jny75j18puul5t9z (nurodykite vaiko vardą, grupės pavadinimą ir veiklos pavadinimą (atsiuntus nuotraukas, patvirtinančias apie dalyvavimą STEAM veikloje, sutinkate, kad jos būtų viešinamos)).

Naujų atradimų ir kūrybinės sėkmės!

Skip to content