Pagalba vaikui

Pagalbos vaikui specialistai

Logopedas Laima

Logopedas darželyje:

  • įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius;
  • skiria specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimus;
  • teikia pagalbą vaikams individualiose, pogrupinėse (2-4 vaikai) pratybose, taikant specialiojo poreikio priemones kalbėjimo ir kalbos sutrikimams įveikti;
  • dalyvauja darželio vaiko gerovės komisijos posėdžiuose;
  • konsultuoja vaikų, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų tėvelius, grupių pedagogus.