Naujienos

Prašome paremti Vilniaus lopšelį-darželį ,,Giraitė“.

Labdaros ir paramos fondas

Pagal Lietuvos Respublikos Seimo priimtus Labdaros ir paramos bei Gyventojų pajamų mokesčio įstatymus Lietuvos gyventojai kasmet iki gegužės 1 d. gali pateikti Mokesčių inspekcijai prašymą, kad jo praeitais metais sumokėto pajamų mokesčio dalis (iki 2 %) būtų pervesta įmonei ar organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą (pvz., lopšeliui-darželiui, kurį lanko Jūsų vaikas). Lopšelyje – darželyje „Giraitė“ toks labdaros ir paramos fondas buvo įsteigtas ĮSTAIGOS TARYBOS 2020 m.
Kaip Jūs galėtumėte tai padaryti?
Galite iki liepos 1 d. kreiptis į Valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinį skyrių ir pateikti prašymą, kad Jūsų sumokėto pajamų mokesčio dalį pervestų į lopšelio – darželio „Giraitė“ labdaros ir paramos fondo sąskaitą.

 

REKVIZITAI
Paramos gavėjas – Vilniaus lopšelio – darželio „Giraitė“ labdaros ir paramos fondas
Į.k. 190025214
Adresas Erfurto  g. 42, Vilnius LT-04102
Banko sąskaita LT114010051005365268
Bankas Luminor BANKAS

Prašymą galima pateikti ir internetu. Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje http://www.vmi.lt rasite tam skirtą prašymo formą FR 0512.
DĖKOJAME UŽ JŪSŲ PARAMĄ!

 

Skip to content