Naujienos

Svarbi informacija

Laba diena, Gerb. tėveliai (globėjai),

informuojame, kad nuo š. m. liepos 1 d. Lietuvoje skelbiama karantino pabaiga. Pažymime, kad ikimokyklinis/ priešmokyklinis ugdymas vykdomas užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Kadangi išlieka ekstremali situacija, prašome atsakingai laikytis visų asmens higienos reikalavimų.

Dėl ugdymo mokesčio.

Pažymime, kad nuo š. m. liepos 1 d. mokestis už ugdymą ir maitinimą mokamas įprasta tvarka vadovaujantis Tarybos sprendimu (nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cdf88fd0182f11eabbd2d79178d400a0/asr).

Jeigu vasaros laikotarpiu vaikas nelankys įstaigos, mokestis už vaiko maitinimą nemokamas, mokestis už ugdymą skaičiuojamas (1 eur).

Dėl grupių jungimo.

Primename, kad  esant pagrįstam poreikiui (jei iškyla būtinybė jas jungti dėl pedagogų atostogų ar mažo vaikų lankomumo) ir atsakingai įvertinus visas aplinkybes, grupės gali būti performuojamos (sujungiamos). Tokiu atveju grupės turi būti sudaromos ne trumpesniam kaip 2 savaičių laikotarpiui ir užtikrinama griežta grupių izoliacija.

Jeigu grupių sąrašai ar grupėse dirbantys pedagogai keistųsi dėl svarbių aplinkybių (vaikų lankomumo, pedagogų atostogų, ligos ir pan.), apie tai bus pranešta iš anksto.

Kilus klausimų, maloniai kviečiame skambinti direktoriui tel. 852440015

Linkime gražios vasaros!

Skip to content