Naujienos

1,2 procento parama

GERBIAMIEJI lopšelio-darželio “GIRAITĖ” BENDRUOMENĖS NARIAI,

Nuoširdžiai dėkojame visiems 2021 metais paskyrusiems 1,2 proc. sumokėto gyventojų pajamų mokesčio lopšeliui – darželiui „Giraitė“. Dėkojame ir tiems, kurie paragino tai padaryti savo artimuosius, draugus ir pažįstamus. Ši finansinė parama – didelė paspirtis atnaujinti ir modernizuoti edukacines ir ugdymo(si) aplinkas, stiprinti įstaigos materialinę bazę.

Prašydami ir šiais metais paremti mūsų įstaigą, pabrėžiame, kad jūsų 1,2 proc. parama atitenka ne kam kitam, o Jūsų vaikams.

Informuojame, kad remiantis Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos užpildymo ir pateikimo taisyklėmis[, nuo 2022 m. sausio 1 d. prašymai pervesti pajamų mokesčio dalį teikiami tik e.būdu per Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS).

Prašymą pervesti pajamų mokesčio dalį nuo 2021 m. mokestinio laikotarpio pajamų gyventojai gali pateikti ne vėliau kaip iki š. m. gegužės 2 dienos.

Pažymime, kad gyventojų užpildyti popieriniai prašymai pervesti pajamų mokesčio dalį paramai, atsiųsti paštu ar įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui, nebus nagrinėjami.

Taip pat atkreipiame Jūsų dėmesį, kad prašymai skirti paramą EDS nuo šių metų teikiami vedlio principu, per EDS adresu https://deklaravimas.vmi.lt, pasirinkus skiltį Deklaravimas > Pildyti formą. Prašymas skirti paramą pateikiamas dažniausiai pildomų formų sąraše. Daugiau informacijos apie paramos skyrimą skelbiama VMI svetainėje.

Pagalba ir konsultacijos paramos skyrimo bei kitais mokesčių klausimais teikiama telefonu 1882 (+370 5 260 5060) ar 8 5 2191 777. Taip pat galima pateikti paklausimą per Mano VMI, pasirinkus skiltį Paslaugos > Paklausimai > Paklausimo pateikimas. Primename, kad paslaugos ir konsultacijos klientų aptarnavimo padaliniuose – su išankstine rezervacija.

Darželio duomenys:

  • paramos gavėjo identifikacinis Nr.(kodas): 190025214
  • paramos gavėjo pavadinimas: Vilniaus lopšelis – darželis „Giraitė“
  • mokesčio dalies dydis(procentais): 1,2
  • mokestinis laikotarpis: 2021

Taip pat turite nepamiršti pateikti asmeninių duomenų.

SVARBU ŽINOTI. Kad mūsų įstaigą pasiektų  jūsų parama, privalote pateikti ir metinę pajamų deklaraciją VMI.

IŠ ANKSTO DĖKOJAME UŽ PARAMĄ!

Skip to content