Naujienos

Naujausių OV sprendimų pakeitimai

Gerbiami tėveliai (globėjai, rūpintojai),

prašome susipažinti su naujaisiais OV sprendimų pakeitimais:

“Vykstant ugdymo procesui rekomenduojama pašalinių asmenų (įskaitant ir tėvus (globėjus, rūpintojus)) į švietimo įstaigą neįleisti, išskyrus atvejus, kai jie palydi / pasitinka vaikus, teikia paslaugas, būtinas ugdymo proceso organizavimui ar vykdo valstybines funkcijas. Tarp šių asmenų ir vaikų išlaikomas saugus ne mažesnis kaip 2 metrų atstumas (ribojimas nėra taikomas vaiko ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) kontaktams).”

Visoje šalyje esant pandemijai ir siekiant išlikti sveikiems bei saugoti vieniems kitus, norime Jums padėkoti už kantrybę ir mūsų rekomendacijų laikymąsi, kuomet savo vaikus palydite iki darželio durų ir be didelio reikalo neužeinate į darželį.

Esant būtinybei pabendrauti, išskirtiniu atveju (dėl ypatingai jautrių vaikų), siūlome spręsti individualiai ir tartis su grupės pedagogais, administracija, laikantis visų saugumo reikalavimų.

Kilus klausimams visada prašome kreiptis Tel.852440015

Skip to content