Lapkričio 29 d. – Tarptautinė draugo diena.

Visą savaitę (lapkričio 23–27 d.) lopšelio-darželio vaikai dalyvavo socialiniame-meniniame projekte „Pasveikink draugą“. Grupėse buvo žaidžiami žaidimai apie draugystę, skaitoma literatūra, vyko pokalbiai-diskusijos. Vaikai piešė savo draugą, meistriškai rinkdami dažų paletės spalvas ir taip leisdami atsiskleisti savo kūrybiškumui. Linksmas piešimas kartu su draugu visada suteikia daugybę progų ir drąsos įgyvendinti įvairius sumanymus ir įsitraukti į įdomias veiklas. Ir labai smagu, kai tave nustebina geriausio draugo piešinys. Draugų portretais papuošėme darželio koridorius.

Nuo lapkričio 26 d. darželyje pradėjo veikti  „Draugystės paštas“. Kiekvienos grupės vaikai, pedagogai parašė laiškus vieni kitiems su palinkėjimais, gražiais žodžiais,  pasveikinimais.

Šios dienos paminėjimas skatina puoselėti draugystę, ugdo vaikų pagarbą bei empatiją vieni kitiems.

Projektas „Kalėdinė snaigė“

MIELI TĖVELIAI,

Šv. Kalėdos – tai tikra vaikų šventė. Daug paslapties, grožio, džiaugsmo, dovanų, dėmesio vienas kitam. Tai pats svarbiausias virsmas metuose.

Mūsų darželio vaikučiai labai laukia švenčių ir dovanų, aptarinėja kaip jie papuoš namus.

Darželis kviečia tėvelius su vaikais dalyvauti kūrybinių darbų projekte

„KALĖDINĖ SNAIGĖ

ir papuošti darželio teritoriją netradiciškai – pačių pagamintomis snaigėmis iš antrinių žaliavų ir taip prisidėti prie aplinkai draugiškų veiklų plėtotės.

Linkime kūrybinės sėkmės!

 Administracija

Dėl nemokamo maitinimo.

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-19 sprendimu Nr. 1-94 „Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje“ patvirtintu Mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašu, karantino, ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ar įvykio laikotarpiu, jei tuo metu sustabdomas maitinimo paslaugų tiekimas mokykloje, o mokinių ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu, taip pat, kai mokiniui skirtas mokymas namuose, maitinimas gali būti organizuojamas išduodant maisto davinius, skirtus maitinti ne mokykloje.

Jei mokinys yra saviizoliacijoje ir ugdomas nuotoliniu būdu, už tą laikotarpį, išskyrus poilsio, švenčių ir atostogų dienas, gali būti išduodami maisto daviniai. Atkreipiame dėmesį, kad nemokamas maitinimas mokykloje skiriamas ne tik nepasiturinčių šeimų vaikams, bet ir visiems priešmokyklinukams bei pirmokams, neatsižvelgiant į šeimos pajamas, todėl, tuo atveju, kai priešmokyklinukams ir pirmokams ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu, turi būti išsiaiškinama, ar šeimoms maisto davinys yra reikalingas.

Kai mokiniai ugdomi nuotoliniu būdu, tuomet nemokamą maitinimą gaunančių vaikų šeimoms gali būti tiekiami maisto daviniai arba pagamintas maistas, įvertinus individualią šeimos situaciją. Pagamintas maistas aktualus vaikams, augantiems socialinės rizikos sąlygomis ir negaunantiems šilto maisto namuose.

Kilus klausimams ar neaiškumams dėl nemokamo maitinimo susisiekite tel. 852440015

Dėl Mokesčio tvarkos karantino metu (nuo 2020 11 07 iki 2020 11 29).

Primename informaciją dėl vaikų karantino bei saviizoliacijos laikotarpiu mokesčio skaičiavimo.

 • Jei grupei taikoma izoliacija dėl sąlyčio su asmeniu, kuriam diagnozuota COVID-19 infekcija - tokiu atveju neskaičiuojamas mokestis nei už maitinimą, nei už ugdymą.
 • Jei vaikas yra saviizoliacijoje dėl kitų šeimos narių - tokiu atveju mokestis už maitinimą nemokamas, už ugdymą - mokamas.
 • Jei visam darželiui Administracijos direktoriaus įsakymu taikomas infekcijų plitimą ribojantis režimas - tokiu atveju neskaičiuojamas mokestis nei už maitinimą, nei už ugdymą.

Vaikams, kurie turi galimybę likti namuose ir nelankyti įstaigos karantino laikotarpiu - tokiu atveju mokestis už maitinimą nemokamas, už ugdymą - mokamas.

Kokybiškas ugdymas namuose

Gerb. Tėveliai,

atsižvelgdami į šiuo metu esančią sudėtingą epidemiologinę situaciją šalyje, viso darželio bendruomenė stengiasi dėl vaikų geros savijautos, bendravimo poreikio patenkinimo bei patyriminio džiaugsmo ir tuomet, kai jie negali būti kartu su savo draugais ir auklėtojomis grupėse, todėl siekdami užtikrinti kokybišką ugdymą namuose, parengėme Vaikų  ugdymo karantino metu namuose gaires, padėsiančias vaikui ugdytis ir nepamiršti darželio. Gairių infografike  nurodomi patarimai, kaip susikurti veiklos aplinką, palaikyti dienos ritmą, planuoti kūrybines veiklas, susidaryti dienos planą ir laikytis darbotvarkės, bendradarbiauti su pedagogais bei švietimo pagalbos specialistais. Šios gairės padės Jums ugdyti vaiką namuose siekiant bendrų ugdymo tikslų  su savo grupių pedagogais.

Artimiausiu metu auklėtojos pateiks papildomą informaciją, kokiu būdu su Jumis bus bendradarbiaujama (platformoje, el. paštu, telefonu ar kt.), kur bus skelbiamos užduotėlės, kaip vyks grįžtamasis ryšys ir sprendžiami kiti su ugdymu susiję klausimai. Kartu mes esame stiprūs, todėl viliamės, kad bendromis pastangomis užtikrinsime įdomų bei kūrybišką vaikų ugdymą ir mažieji patirs atradimo džiaugsmą ir karantino metu likę namuose!
Kilus klausimams, maloniai prašome kreiptis tel.: 852440015

Darželio darbas nuo lapkričio 9 dienos

Vyriausybės nutarimu visoje Lietuvoje nuo šeštadienio paskelbtas karantinas, kuris truks tris savaites (nuo lapkričio 7 d. iki lapkričio 29 d.).

Laikantis saugumo reikalavimų lieka dirbti vaikų darželiai, vyksta ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas (jei kyla rizika dėl galimo viruso plitimo, darželių veikimas gali būti nedelsiant stabdomas).

Dėl darželio lankymo sprendžia tėvai (nereikia teisinti nelankytas dienas, tik mokamas mokestis už ugdymą (1 EUR)).

Neformalusis vaikų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas. Patalpose neformaliojo ugdymo mokytojas galės dirbti su viena ne didesne kaip penkių mokinių grupe užtikrinant 10 kvadratinių metrų plotą vienam besimokančiam.

Kaukės – visur ir visada. Kartu su karantinu įsigalioja ir prievolė visose viešose vietose dėvėti apsaugines kaukes, nesvarbu, ar tai būtų atviros, ar uždaros patalpos. Kaukes turi dėvėti visi vyresni nei 6 m. asmenys. Privaloma, kad kaukės būtų prigludusios prie veido, dengtų burną ir nosį.

Vaikus tėvai su kaukėmis atveda iki įstaigos durų (į patalpas neužeidami).

Organizuojant veiklą, laikomės šių pagrindinių principų:

 1. griežta grupių izoliacija. Vaikai nuolatos dalyvauja tos pačios grupės veiklose, vengiama skirtingų grupių vaikų kontakto patalpose, kuriose vykdoma veikla;
 2. atidaryti visi turimi  įstaigos įėjimai ir stengiamasi užtikrinti, kad  kiekviena grupė patektų į patalpas per atskirus įėjimus;
 3. vienoje grupėje dirba vienas ir tas pats pedagogas ir jo padėjėjas (vengiama pedagogų kaitos);
 4. saugumo ir higienos reikalavimų laikymasis (patalpų valymas, dezinfekcija, tinkamas vėdinimas, socialinė distancija, atlydintys ir priimantys vaikus dėvi kaukes);
 5. maksimaliai išnaudojamos galimybės ugdymo organizavimui lauke;
 6. skirtingose žaidimų aikštelėse žaidžia skirtingų grupių vaikai;
 7. renginiai, bendros veiklos uždarose patalpose kelių grupių vaikams neorganizuojamos.
 8. karščiuojantys ar turintys peršalimo požymių, vaikai grupės veikloje nedalyvauja.

Apie vaiko susirgimą COVID – 19 infekcija arba apie būtiną saviizoliaciją tėvai privalo pranešti grupės auklėtojai arba darželio administracijai.

Šiuo kritiniu metu kviečiame būti kaip niekada atsakingiems, saugoti save ir kitus!