Naujienos

Dėl ugdymo nuo gruodžio 9 d.

Gerb. tėveliai,

atsižvelgdami į epidemiologinę situaciją šalyje ir vadovaudamiesi 2020 m. gruodžio 7 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1364 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiklą organizuojama remiantis šiuo teisės aktu (Nutarimas įsigalioja nuo š. m. gruodžio 9 d.), kuris reglamentuoja:

2.2.9.1. p. ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas vykdomi, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu.

Ugdymo mokestis nelankantiems vaikams, kurių tėvai turi galimybę dirbti nuotoliniu būdu, nebus skaičiuojamas gruodžio 9 d. iki gruodžio 31 d. Vaikams, kurie bus ugdomi namuose, bus užtikrintas nuotolinis ugdymas (vadovautis ugdymo namuose gairėmis). Nuotoliniu būdu besiugdantiems vaikams ugdymo mokestis nebus skaičiuojamas nuo š. m. gruodžio 9 d. iki gruodžio 31 d.

2.2.9.3 p. neformalusis vaikų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas.

Nuotoliniu būdu teikiamos ir individualios švietimo pagalbos specialistų konsultacijos, pvz., logopedo.

Socialinę pašalpą gaunančių šeimų vaikams, kurie nelankys ikimokyklinio ugdymo įstaigos, sausų maisto davinių išdavimas nebus organizuojamas, kadangi jie nemokės ugdymo mokesčio.

Dėkojame už sklandų bendradarbiavimą ir saugokime vieni kitus!

Skip to content