Naujienos

Informacija būsimiems ugdytiniams ir jų tėveliams.

Būsimieji lopšelio-darželio „Giraitė“ ugdytiniai ir jų tėveliai,

Džiaugiamės ir laukiame Jūsų atvykstant į mūsų darželį naujais mokslo metais!

Kaip žinome, vienas pirmųjų reikšmingų pokyčių vaiko gyvenime įvyksta jam pradėjus lankyti darželį. Nepamirškime, kad šiuo nelengvu laikotarpiu pokyčius išgyvena visa šeima. Pirmas dvi savaites, o kartais ir mėnesį, pradėjus lankyti darželį, vyksta vaiko adaptacija. Tai laikas, kai vaikas, o kartu ir jo tėvai (globėjai, rūpintojai) turi prisitaikyti prie pasikeitimų ir naujų sąlygų. Kiekvieno vaiko adaptacijos trukmė skirtinga, nes ji priklauso nuo vaiko raidos, asmeninių savybių, amžiaus ar socialinės patirties. Siekiant kuo sėkmingesnės adaptacijos eigos, labai svarbu suprasti, su kokiais iššūkiais susiduria vaikai, mokyti juos socialinių įgūdžių, bendradarbiauti su darželio pedagogais, ugdytinių šeimomis.

Likusią vasaros dalį skirkite ne tik poilsiui, bet ir pamažu pratinkite vaiką prie minties apie darželį (prisegame rekomendacijas).

Suprantame Jūsų norą susipažinti su įstaiga ir būsimais savo vaiko ugdytojais, todėl rugpjūčio mėn. 24-26 d. 17 val. kviečiame Jus į susitikimą (jeigu negavote elektroninio laiško su informacija, prašom kreiptis telefonu 852440015).

Susitikimo metu pristatysime įstaigos veiklą, vaikų adaptacijos laikotarpį bei atsakysime į Jums aktualius klausimus.

Neprognozuojama epidemiologinė situacija rudenį diktuoja išskirtines sąlygas ir įpareigoja mus visus laikytis saugumo reikalavimų. Todėl šiuo pandeminiu laikotarpiu vaikų adaptacijos periodu tėvų (globėjų, rūpintojų) į ugdymo įstaigų grupes neįsileisime, išskyrus išskirtinius atvejus, kai dėl ypatingai jautrių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, vaikų ypatumų staigus atskyrimas negalimas ar nerekomenduojamas pagalbos vaikui specialistų.

Jeigu turite klausimų jau dabar, galite rašyti el. adresu l.d.giraite@gmail.com

Iki susitikimo!

Skip to content