Naujienos

TĖVAMS (GLOBĖJAMS) APIE SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ VAIKUS (IKI 7 M.) BEI PAGALBOS GALIMYBES VAIKUI/ŠEIMAI VILNIAUS MIESTE

Specialiųjų poreikių vaikas:

Tai vaikas, kuriam dėl išskirtinių gabumų, įgimtų ar įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių reikalinga savita pagalba ar paslaugos ugdymo procese.

Specialieji poreikiai: specialiosios pagalbos reikmė, atsirandanti dėl vaiko įgimtų ar įgytų ilgalaikių sveikatos sutrikimų (neįgalumo) ir nepalankių aplinkos veiksnių.

Specialieji ugdymosi poreikiai:

Specialieji ugdymosi poreikiai (toliau – SUP) – tai pagalbos ir paslaugų ugdymo procese reikmė, atsirandanti dėl išskirtinių asmens gabumų, įgimtų ar įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių.

Specialusis ugdymas: pagalba vaikui lavintis, mokytis pagal gebėjimus, įgyti išsilavinimą ir kvalifikaciją,pripažįstant ir plėtojant jo gebėjimus ir galias.

Skip to content