Naujienos

Naujienos

Naujienos
2015-03-13

2019-11-18

Tolerancijos diena lopšelyje-darželyje „Giraitė“

Tolerancijos diena  Lapkričio 14-18 dienomis buvo paminėta Tarptautinė Tolerancijos diena. Vaikai kartu su auklėtojomis išsiaiškino bei prisiminė žodžio „Tolerancija“ reikšmę. Kalbėjo apie tai, koks yra tolerantiškas žmogus ir kaip juo galima būti. „Grybukų“ ir „Lapiukų“ grupių vaikai, kartu su psichologe skaitė knygą apie „kitokį“ drambliuką Elmerį. Aptarė draugystės ir pagalbos draugui svarbą, koks turėtų būti pagarbus ir nuoširdus bendravimas.
Šių metų Tarptautinės tolerancijos dienos simbolis – švyturys. Vaikai kartu su auklėtojomis, tėvais gamino Tolerancijos švyturius ir surengė jų parodą.

2017-03-22

Projektas – „Prikelk žaislą antram gyvenimui”

Mūsų įstaigoje vyko projektas „Prikelk žaislą antram gyvenimui“, kuriame dalyvavo lopšelio-darželio bendruomenė.
Projekto tikslas – Estetikos ir antrinio dizaino pritaikymas ugdymo(si) procese.
Projekto uždaviniai: Ugdyti  vaikų vaizduotę, kūrybiškumą, skatinti aktyvią darželio ir tėvelių socialinę partnerystę bei komandinį vaikų darbą perdirbant senus, nereikalingus, ir kuriant naujus žaislų kūrinius. Taikant šį projektą ugdymo įstaigoje bus suteikta galimybė keistis žiniomis ir patirtimi. Lavins kūrybiškumą, supažindins su gamyba, menu, įdiegs sąmoningumą apie perdirbimo svarbą, ugdys(is) nevartotojiškumą. Stiprinti įstaigos ir šeimos bendravimą. Vaikai praleis pakankamai laiko su tėvais per atviro mokymo metodą.
Projekto metu buvo perdirbami ir prikeliami antram „gyvenimui“ seni žaislai, kurie buvo įrėminti ir eksponuoti parodoje “Pasaka rėmuose”. Savo gerąja patirtimi pasidalinome su kitomis ikimokyklinio ugdymo įstaigomis.