Naujienos

Svarbi informacija.

Vilniaus miesto Visuomenės sveikatos biuras „Vilnius sveikiau“ informuoja, kad 2021 m. vasario 23 d. Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis dėl taršios oro masės pernašos iš pietų visose Vilniaus miesto oro tyrimų stotyse nustatyta aukšta oro tarša KD10, o Vilniaus Žirmūnų oro tyrimų stotyje yra fiksuojama labai aukšta oro tarša KD10 todėl kviečiame visas ugdymo įstaigas:

  1. naudojantis Tvarkos aprašo 1 priede „Informacija apie oro užterštumą ir kitas oro taršos rizikas, keliančias grėsmę Visuomenės sveikatai Vilniaus mieste“ pateikta informacija uždrausti ugdymo įstaigos pedagogams (auklėtojams) vesti Mokinius į lauką ir (ar) vykdyti veiklas lauke (atvirose erdvėse) dėl labai aukšto oro užterštumo lygio;
  2. atkreipti dėmesį į Tvarkos aprašo 1 priedo 3.2. papunktyje nurodytas  rekomendacijas ir spręsti dėl jų taikymo. Primename, kad svarbu atsižvelgti ir į  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimus susijusius su ugdymo organizavimo būtinosiomis sąlygomis.

Aplinkos apsaugos agentūros vertinimu tikėtina, kad dėl nepalankių meteorologinių sąlygų šiandien (2021 m. vasario 23 d.) ir rytoj (2021 m. vasario 24 d.) bus fiksuojamas KD10 paros ribinės vertės viršijimas.

Pagerėjus oro kokybei Biuras nedelsiant informuos ugdymo įstaigas papildomu pranešimu. Informaciją apie oro taršos lygį Lietuvoje kviečiame sekti Aplinkos apsaugos agentūros puslapyje http://193.219.53.11/ap3/

Skip to content