Naujienos

Vaikų adaptacija. Rekomendacijos.

Gerb. Tėvai (globėjai),

neišvengiamai artėja ruduo, nauji mokslo metai, kurie į Mūsų ugdymo įstaigą atves būrį naujų, smalsių, trokštančių atrasti, pažinti, draugauti vaikų.

Kiekvienos ugdymo įstaigos pareiga yra sutelkti tvirtą, draugišką, konstruktyviai problemas sprendžiančią bendruomenę, kurioje yra priimami, ugdomi, saugomi ir globojami visi bendruomenės nariai.

Siekiant kuo sėkmingesnės adaptacijos eigos, labai svarbu suprasti, su kokiais iššūkiais susiduria vaikai, mokyti juos socialinių įgūdžių, bendradarbiauti su darželio pedagogais.

Neprognozuojama epidemiologinė situacija rudenį diktuoja išskirtines sąlygas ir įpareigoja mus visus laikytis saugumo reikalavimų.

Pažymime, kad šiuo pandeminiu laikotarpiu vaikų adaptacijos periodu tėvai (globėjai, rūpintojai) į ugdymo įstaigą neįleidžiami, išskyrus išskirtinius atvejus, kai dėl ypatingai jautrių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, vaikų ypatumų staigus atskyrimas negalimas ar nerekomenduojamas pagalbos vaikui specialistų. Tokius atvejus siūlome spręsti individualiai ir lanksčiai, aptarus su šeima ir švietimo pagalbos specialistais bei griežtai laikantis reikiamų saugumo reikalavimų.

Vaikų adaptacijos rekomendacijos.

Viliamės, kad nauji mokslo metai prasidės sklandžiai ir užtikrinant sėkmingą kiekvieno vaiko adaptaciją!

Skip to content