Struktūra ir kontaktai

Valdymo-struktūra

Direktorė - Tatjana Losikienė
tel.  (8 5) 2440015
Direktorės darbo grafikas:

Pirmadieniais nuo 8.00 iki 16.30 val., pietų pertrauka 12.30-13.00 val. Antradieniais nuo 8.00 iki 16.30 val., pietų pertrauka 12.30-13.00 val.
Trečiadieniais nuo 8.00 iki 16.30 val., pietų pertrauka 12.30-13.00 val.
Ketvirtadieniais nuo 10.00 iki 18.30 val., pietų pertrauka 14.00-14.30 val.
Penktadieniais  nuo  6.30 iki 15.00 val. pietų pertrauka 10.30-11.00 val

Direktorės pavaduotoja ugdymui                 Regina Pudževienė
Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams        Margarita Jankauskienė

DARBUOTOJAI

Darželyje dirba 49 darbuotojai. Iš jų 25 pedagogės. Tai profesionali, kvalifikuota komanda. Aštuoniolika pedagogų turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, septyni – aukštesnįjį pedagoginį išsilavinimą. Du pedagogai turi auklėtojo metodininko kvalifikacinę kategoriją (lopgopedas), trylika – vyresniojo auklėtojo kvalifikacinę kategoriją, septynios – auklėtojo kvalifikacinę kategoriją.
Įstaigoje veikia Vaiko gerovės komisija
Pirmininkė – Regina Pudževienė (dir. pav. ugdymui)
Pavaduotoja - Laima Smalakienė (logopedė)
Sekretorė - Gaiva Paulauskienė (priešm. ugd. pedagogė)
Vaiko gerovės komisijos nariai
  1. Aldona Pupkevičiūtė (dietistė)
  2. Šarūnė Dubauskienė (psichologė) (vaiko priežiūros atostogose)
  3. Danguolė Ulčinienė (auklėtoja)
Vilniaus m. lopšelio-darželio „Giraitė“ Taryba
Pirmininkė - Veslava Pekorienė - tėvų atstovas („Lapiukų" gr.)
Pavaduotoja -Gaiva Paulauskienė („Grybukų" gr. auklėtoja)
Sekretorė -  Gintarė Kasinskaitė ("Šaltinėlio" gr. auklėtoja)
Tarybos nariai
1. Jolanta Krasodomskienė („Lapiukų" gr. auklėtoja)
2. Jūratė Žižytė („Meškučių" gr. auklėtoja)
3. Giedrė Vilimavičiūtė - tėvų atstovas ("Grybukų" gr.) (vaiko priežiūros atostogose)
4. Greta Šmigelskienė - tėvų atstovas ("Šaltinėlio" gr.)
Atestacijos komisija
Pirmininkė – Regina Pudževienė (dir. pav. ugdymui)
Pavaduotoja - Gaiva Paulauskienė (priešmokyklinio ugdymo pedagogė - metodininkė)
Sekretorė - Jūratė Žižytė (ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja)
Atestacinės komisijos nariai
1. Aušrelė Dregvienė - (ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja)
2. Danguolė Ulčinienė - (ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja)