Naujienos

KVIEČIAME PAREMTI MŪSŲ DARŽELĮ!

Gerbiamieji tėveliai,

Valstybinė mokesčių inspekcija paskelbė pajamų deklaravimą už 2020 metus. Jis tęsis du mėnesius ir bus galimas tik nuotoliniu būdu. Deklaruojant pajamas taip pat galima dalį mokamo GPM paskirti paramos gavėjams (pvz., lopšeliui-darželiui, kurį lanko Jūsų vaikas).

2020 m. (už 2019 m.) Jūs pervedėt 1200 EUR, už šią pinigų sumą mes įsigijome 2 televizorius su multimedijos funkcija (į „Riešutėlių“ ir „Uogelių“ grupes). Dėkojame Jums už Jūsų pagalbą.

Šiais metais mes planuojame įrengti STEAM tyrinėjimų laboratoriją ir STEAM veikloms skirtą žaislų biblioteką, kur vaikai galės eksperimentuoti ir kitaip save realizuoti. Taip pat bus įsigyti kompiuteriai, įrengta interaktyvi lenta, kuri padės taikyti informacines technologijas vaikų ugdymo procese. Parama  mums  labai  svarbi  ir  bus  tikslingai  panaudota  kuriant  palankias  ugdymo(si) aplinkas Jūsų vaikams.

Kaip Jūs galėtumėte tai padaryti? Jums nutarus 1,2% savo pajamų mokesčio dalį skirti lopšeliui-darželiui reikia užpildyti specialią formą FR0512  ir ją pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai elektroniniu būdu. Formą galima rasti svetainėje www.vmi.lt

REKVIZITAI:

Paramos gavėjas: Vilniaus lopšelio-darželio „Giraitė“ labdaros ir paramos fondas               

Įmonės kodas 190025214

Adresas:Erfurto g. 42, Vilnius LT-04102

Luminor banko sąskaita: LT114010051005365268

DĖKOJAME UŽ JŪSŲ PARAMĄ!