Parama

Labdaros ir paramos fondas

Pagal Lietuvos Respublikos Seimo priimtus Labdaros ir paramos bei Gyventojų pajamų mokesčio įstatymus Lietuvos gyventojai kasmet iki gegužės 1 d. gali pateikti Mokesčių inspekcijai prašymą, kad jo praeitais metais sumokėto pajamų mokesčio dalis (iki 2 %) būtų pervesta įmonei ar organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą (pvz., lopšeliui-darželiui, kurį lanko Jūsų vaikas).
Kaip Jūs galėtumėte tai padaryti?
Galite iki gegužės 1 d. kreiptis į Valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinį skyrių ir pateikti prašymą, kad Jūsų sumokėto pajamų mokesčio dalį pervestų į lopšelio – darželio „Giraitė“ labdaros ir paramos fondo sąskaitą.

Gerb. tėveliai, globėjai, vaikų švietimui neabejingi,

Prašome paremti Vilniaus lopšelį-darželį ,,Giraitė“.

Skirdami 1,2 % GPM paramą Vilniaus lopšeliui-darželiui ,,Giraitė“ paramos fondui (įmonės  kodas 190025214), Jūs  nepatiriant  jokių  finansinių nuostolių,  padėsite įgyvendinti vaikų svajones bei turėti kokybiškesnes, šiuolaikiškesnes lauko erdves. Parama  mums  labai  svarbi  ir  bus  tikslingai  panaudota  kuriant  palankias  ugdymo(si) aplinkas Jūsų vaikams. Jums nutarus 1,2% savo pajamų mokesčio dalį skirti lopšeliui-darželiui reikia užpildyti specialią formą FR0512  ir ją pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai elektroniniu būdu. Forma galima rasti svetainėje www.vmi.lt Prašome nelikti abejingais.

Dėkojame Jums už Jūsų supratingumą ir pagalbą.

REKVIZITAI
Paramos gavėjas – Vilniaus lopšelio – darželio „Giraitė“ labdaros ir paramos fondas
Į.k. 190025214
Adresas Erfurto g. 42, Vilnius LT-04102
Banko sąskaita LT114010051005365268
Bankas Luminor BANKAS

Prašymą galima pateikti ir internetu. Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje,  rasite tam skirtą prašymo formą FR 0512.
DĖKOJAME UŽ JŪSŲ PARAMĄ!

Prašome paremti Vilniaus lopšelį-darželį ,,Giraitė“.

 

Skip to content